สายตรงผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์มการติดต่อ

 

ถึงนางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อำนวยการกองกลางกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้