นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรัญญา จารุชัยสิทธิกุล

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์

นายอธิภัทร ชาวคำเขต

ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้