ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปีที่ 6

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปีที่ 6

       วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปีที่ 6 ในหัวข้อ การใช้ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์ (PR-SYSTEM) ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์ (PR-SYSTEM)” เพื่อสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถอำนวยความสะดวกในการส่งข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากรของหน่วยงานได้ โดยมีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จากทุกคณะ หน่วยงาน เข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ห้องICT 1103 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว
พิศุทธ์ จิโรจน์กุล/ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: adisorn.po วันที่: 13 Mar 2017 11:50


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้