ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 30 วัน ร่วมกับจังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 30 วัน ร่วมกับจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. ที่ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 30 วัน โดยมี รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว
ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: adisorn.po วันที่: 13 Mar 2017 11:49


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้