ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560


มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกลาง  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพ่อขุนอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญของชาวจังหวัดพะเยาที่ได้จัดขึ้นในทุกปี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว 
นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 13 Mar 2017 14:09


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้