ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรื่อง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) กว่า 100,000 ดอก  โดยมีคุณเพลินพิศ แก้วแดง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคุณฐฺรญาดา มหาวงศ์ ตัวแทนกลุ่มโอทอปและจิตอาสา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพะเยาทีวีชุมชน รวมถึงทุกคณะ/หน่วยงาน กลุ่มจิตอาสา หน่วย UPSR สนใจเข้ารับอบรมเพื่อเป็นแกนนำในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กว่า 100 คน ระยะเวลาในการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2560 และระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2560 โดยตั้งจุดบริการไว้ 6 จุดคือ 1.ลานอเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบดี 2.ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม 3.ลานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 4.อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ 5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6. หอพัก UP DORM

 

ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล ( Daffodil ) ที่มาของการนำดอกไม้ชนิดนี้มาเป็น ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น เพราะว่า เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่ ในหลวงในพระบรมโกศ ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ สวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด พระองค์ท่านมักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง ข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียน พระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมา จะมีดอกไม้มาให้เป็นประจำ คือดอกแดฟโฟดิล

 (ที่มา: http://home.sanook.com/12461/)

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 7 Jun 2017 18:50


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้