ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน อบรมเทคนิคการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน อบรมเทคนิคการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ นางณัฐธิดา  ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ สำหรับการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนในครั้งนี้ อบรมในหัวข้อ เทคนิคการเล่าเรื่อง ผ่านมุมมองของนักสื่อสารในท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านการสื่อสารประเด็นของชุมชน และเพื่อฝึกทักษาให้ผู้นำชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อและสามารถเล่าเรื่องราวในชุมชนให้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆได้ อันจะช่วยให้การทำงานของมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมี คุณชัยวัฒน์ จันธิมา พะเยาทีวีชุมชน และ คุณอภิชาต  พรหมเทศ  นักผลิตรายการอิสระ และเครือข่ายพะเยาทีวีชุมชน เป็นวิทยากรอบรม เครือข่ายผู้นำชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 50 คน ณ  ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว(เรือนเอื้องคำ) มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ชัชชญา ถูกจิตร  ข่าว

ปราการ  บุญมาวงศ์ ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 29 Jun 2017 17:03


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้