ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดนิทรรศการ 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดนิทรรศการ 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกลาง จัดนิทรรศการ100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เพื่อแสดงเกียรติประวัติ คุณงามความดี ภาพถ่ายของหลวงปู่  รวมถึงคุณประโยชน์นานับประการที่สาธุชนต่างประจักษ์ในผลงานและคุณสมบัติต่างๆ เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ และปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคาร 99 ปี  ฯ พร้อมด้วย ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา นายอานุภาพ จามิกรณ์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.พะเยา   ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรจง  วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการสถาบันปวงผญาพยาว และอาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก บรรยายประกอบการชมนิทรรศการ100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ อาคาร 99 ปี  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

 

 ชัชชญา  ถูกจิตร  ข่าว

พิศุทธ์  จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 19 Jul 2017 09:45


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้