ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกลาง จัดพิธีทำบุญเปิดอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้  พร้อมด้วย ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวนมาก

สำหรับพิธีทำบุญเปิดอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เริ่มจากรับชมวิดีทัศน์ เกียรติประวัติ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อสำนึกในคุณความดี และประกาศเกียรติคุณ ของพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)  ที่ได้เพียรบำเพ็ญประโยชน์ สร้างความศรัทธาความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้คนในจังหวัดพะเยา และสังคมประเทศชาติเสมอมา หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของอาคารอาคาร 99  ปีฯ และห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ประพรมน้ำมนต์

หลังจากนั้นพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล  ต่อด้วย พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มอบเงินกองทุนชาตกาล 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1,000,000 บาท 

 ชัชชญา  ถูกจิตร  ข่าว

พิศุทธ์  จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์ ภาพ

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 19 Jul 2017 09:51


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้