ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดเลขที่หนังสือออกเลขของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: adisorn.po วันที่: 12 Sep 2017 13:42


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้