ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมงานยกช่อฟ้าเอก ฯ และเตรียมต้อนรับผู้แทนราชองครักษ์ในพระองค์ ในการตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


 วันนี้ (วันที่ 15 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางณัฐธิดา ชาวน่าน หัวหน้างานกองกลาง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการดำเนินงานในพีธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในเบื้องต้นได้แจ้งถึงกำหนดการวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มี 2 งานสำคัญในวันดังกล่าว คือช่วงเช้าเวลา 8.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธียกช่อฟ้าเอก หอพระพุทธรูปประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และพิธีอัญเชิญพระพุทธภุชคารักษ์(องค์จำลอง) ขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี ภายในหอพระพุทธรูปฯ และช่วงสายของวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมต้อนรับ ผู้แทนราชองครักษ์ในพระองค์ ในการตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

      นายไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากวันที่ได้รับการตรวจพื้นที่ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะทราบวันพระราชทานปริญญาบัตร และจะรีบประกาศโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยาจะประชุมเตรียมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะกรรมการทุกฝ่าย ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว/ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 15 Dec 2017 14:55


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้