ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญและงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภายใต้ชื่อ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญและงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภายใต้ชื่อ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญและงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภายใต้ชื่อ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา

     วันนี้ (วันที่ 28 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00-13.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภายใต้ชื่อ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” และจัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อ “สวัสดีปีใหม่ไทย ร้อยล้านดวงใจที่ ม.พะเยา ที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึง ชาวมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันจัดงานบุญปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ชาวมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยทุกคณะทุกหน่วยงาน ต่างพร้อมใจกันนำอาหารเครื่องดื่ม ขนมหวาน ผลไม้ ฯลฯ  มารับประทานร่วมกัน ซึ่งแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป โดยภายในงานได้รับการสนับสนุนดนตรี เพราะๆ จากวงดนตรี The Micy Band และวงดนตรีจากวงสาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขับกล่อมอย่างไพเราะ สร้างความสนุกสนานให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นการต้อนรับปีใหม่ 2561 อีกด้วย ณ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา

                                                             

 

 


 ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร    
 ข้อมูล/ข่าว :    ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล    
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 29 Dec 2017 11:50


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้