ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมผู้นำ R2R2E (Routine to Research to Excellence) ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมผู้นำ R2R2E (Routine to Research to Excellence) ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561

วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมผู้นำ R2R2E (Routine to Research to Excellence) ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำ R2R รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากรกองกลาง บุคลากรกองคลัง บุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการกว่า 34 คน


ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว

ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 6 Mar 2018 14:48


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้