ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง ม.พะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙

 กองกลาง ม.พะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางเข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์และมีความชุ่มชื่นให้กับป่าโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้มิจิตอาสาเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านโซ้หลายหน่วยงาน เช่น กองกลาง กองกิจการนิสิต กองคลัง คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และนิสิตชมรมรากแก้ว เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง และยังได้บริจาคน้ำดื่มยูเพียว น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมดังกล่าวด้วย


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 30 May 2018 14:16


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้