ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกองกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


วันนี้ (วันที่ 1 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมกองกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และเจ้าหน้าที่กองกลางทุกคน เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินของทุกคนในกอง พร้อมกับสร้างความเข้าใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของหน่วยงานภายในกองกลางให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับความสะดวกและพอใจสูงสุด

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: Suttikran.kh วันที่: 1 Jun 2018 11:08


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้