ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายธรรมมาสน์ วัดแม่ขะจาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายธรรมมาสน์ วัดแม่ขะจาน

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร บุคลากรกองกลาง กองคลัง และเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันถวายธรรมมาสน์ซึ่งเป็นที่นั่งแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆ์ ณ วัดแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ พระอธิการอภินันท์ อภินันโท เจ้าอาวาส วัดแม่ขะจาน ได้แสดงธรรมเทศนาแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 13 Jun 2018 16:10


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้