ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมเจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมเตรียมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561


วันนี้ ( วันที่ 20 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00  ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมเจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมเตรียมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ สำหรับปีนี้จะมีการจัดงาน  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และห้องศรีเมืองอาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร นิสิตและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยได้รำลึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน อีกทั้งเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร ตลอดจน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างหน่วยงานและชุมชน 


 ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร    
 ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร    
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: Suttikran.kh วันที่: 20 Jun 2018 13:54


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้