ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมงาน 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

 ประชุมเตรียมงาน 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมเตรียมงาน 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

   วันนี้ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี พร้อมด้วย คณาจารย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานและการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 2 Jul 2018 14:11


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้