ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายพลรบ  สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ เจ้าหน้าที่กองกลาง เข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาทั้ง 18 หมู่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยงานในพื้นที่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กา ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กา สถานีตำรวจภูธรแม่กา และประชาชนในพื้นที่ร่วมร้องเพลงและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความภักดี และความรักสามัคคีของหน่วยงานและประชาชน โดยภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นทั้ง 18 หมู่บ้านอีกด้วย


 ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร    
 ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 14 Aug 2018 11:54


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้