ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด 10,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด 10,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูล วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และแสดงความเคารพ ณ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน สภานิสิต และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ม.พะเยา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน


สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ได้รับการสนับสนุนปลาจาก สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ปลานิล ปลาสลิด ปลาเทพา ปลาไน ปลากด ปลาจาด จำนวน 10,000 ตัว  


IMG_8673.jpg
IMG_8674.jpg
IMG_8676.jpg
IMG_8678.jpg
IMG_8681.jpg
IMG_8685.jpg
IMG_8686.jpg
IMG_8705.jpg
IMG_8706.jpg
IMG_8707.jpg
IMG_8708.jpg
IMG_8709.jpg
IMG_8710.jpg
IMG_8711.jpg
IMG_8712.jpg
IMG_8761.jpg
IMG_8762.jpg 

IMG_8807.jpg

IMG_8811.jpg
IMG_8814.jpg
IMG_8817.jpg

IMG_8821.jpg
IMG_8829.jpg

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 22 Aug 2018 15:45


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้