ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 14 Nov 2018 17:38


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้