ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานโรงแรม Amari Hua Hin พร้อมพัฒนาการบริการ เน้นService Mind


วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่กองกลาง จำนวน 30 กว่าคน เข้าศึกษาดูงานโรงแรม Amari Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจิรฐา เหล่าจูม ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และฝึกอบรม คุณณิชกานต์ อุดกันทา และ ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง คุณวุฒิพงษ์ ชูเผ่า เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อศึกษาและเรียนรู้งานด้านการบริการ Service Mind สร้างความประทับใจในการให้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานด้านบริการของกองกลางให้ดียิ่งขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานที่ใช้บริการ ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล    
 ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร    
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 2 Aug 2019 10:02


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้