ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดพะเยา


วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองกลาง และนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายวิทยา วีรชัยพงษ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ศาลจังหวัดพะเยา
 ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์    
 ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร 
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 8 Aug 2019 09:45


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้