ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานThank You Party สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จังหวัดพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานThank You Party สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จังหวัดพะเยา

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองกลางและเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานThank You Party สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยภายในงานได้แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึง แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างสื่อมวลชนและมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา คุณสุรชัย ศรีชัย เป็นตัวแทนสื่อมวลชนกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสังคมร่วมกันต่อไป ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 

 


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 3 Sep 2019 15:10


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้