ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน SHOW & SHARE UP-KM 2019


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน SHOW & SHARE UP-KM 2019 

          วันนี้ 13 กันยายน 2562  ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019  จัดโดย กองบริการการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จและแชร์กระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 


ภาพ : ปราการ  บุญมาวงศ์

ข่าว : ชัชชญา ถูกจิตร

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 13 Sep 2019 13:37


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้